Disclaimer

Disclaimer van TweedehandsKwaliteit.nl

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is TweedehandsKwaliteit.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. TweedehandsKwaliteit.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiƫren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van TweedehandsKwaliteit.nl, die geen eigendom zijn van TweedehandsKwaliteit.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel TweedehandsKwaliteit.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TweedehandsKwaliteit.nl worden onderhouden, worden afgewezen.